Programet Bachelor - Drejtësi

Programi i studimeve në Drejtësi mundëson një njohje të konsoliduar të themeleve të kulturës juridike vendase dhe evropiane, si në planin historik, ashtu edhe në atë doktrinar dhe praktik. Ky program mundëson studimin e të drejtës publike dhe private, duke zhvilluar aftësitë interpretuese të nevojshme për zgjidhjen e problemeve në zbatimin e së drejtës.

Programet
Programi Bachelor në Drejtësi PERSHKRIMI  » APLIKO ONLINE  »