Publikimet e fakultetit

MP Drejtësi - Fletë volante - E Drejtë Publike
MP Drejtësi - Fletë volante - E Drejtë Tregtare
MP Drejtësi - Fletë volante e Përgjithshme