Stafi i Fakultetit

Dr. Ilir Panda
Përgjegjësi i Departamentit të Drejtësisë, Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: public-law.dept@umb.edu.al
Prof.As. Dr Zamira Çavo
Zv. Rektor,Përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Politike, Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: gpc.dept@umb.edu.al
Dr.Robert Gjedia
Përgjegjësi i Departamentit të Shkencave Sociale dhe Edukimit, Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: ieb@umb.edu.al
Prof. Dr. Gëzim Hadaj
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe Politike, Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: director.celt@umb.edu.al
Dr. Reis Mulita
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: certi@umb.edu.al
Dr. Ledian Droboniku
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: private-law.dept@umb.edu.al
Dr. Dorian Jano
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: director.aipa@umb.edu.al
Edlira Lloha, LLM, MA
Koordinatore e programeve Master, Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: e.lloha-aipa@umb.edu.al
Valbona Alikaj, MSc
Koordinatore e programeve Bachelor, Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: student.counseling@umb.edu.al
Elona Bano, LLM
Dekan i Studenteve, Burimet Njerezore, Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: student.dean@umb.edu.al
Jonida Lamaj, MA
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: soc-psych-ed.coord@umb.edu.al
Esmeralda Hasani, MSc.
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: e.hasani@umb.edu.al
Migena Kapllanaj, MSc
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: master.academic-quality.coord@umb.edu.al
Xhuljeta Krasta, MSc
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: info.aipa@umb.edu.al
Eurona Leka, MA
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: gpc-master.coord@umb.edu.al
Erion Kristo, MA
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: student.union@umb.edu.al
Fatjona Qurku, MSc
Koordinatore e programeve Bachelor, Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: admissions@umb.edu.al
Sokol Jareci, MSc
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: sport@umb.edu.al
Prof.As. Dr. Bajram Yzeiri, Pedagog
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail:
Dr. Alketa Çaushi Pedagoge
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail:
Msc. Silvana Loka Pedagoge
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail:
Msc. Albina Shehu Pedagoge
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail:
Prof. Dr. Lluka Heqimi Pedagog
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail:
Prof.As. Dr. Gavrosh Kavaja Pedagog
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail:
Msc. Enkelejda Braho Pedagoge
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: