Institutet dhe Qendrat

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike
Instituti Shqiptar për Çështjet Publike (në anglisht Albanian Institute of Public Affairs - AIPA), i themeluar në formën e një organizate jofitimprurëse nga Shoqëria Marin Barleti...