Arkiva

18.05.2017
Shpallje për vende vakante, staf akademik dhe kërkues shkencorë
21.01.2016
Vizitë studimore në Parlament!
23.11.2015
Tryezë Universitare "Reforma në Drejtësi, Ndyshimet kushtetuese për Drejtësinë"
17.11.2015
Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Shluj "Universiteti Marin Marleti" dhe "La Seconda Universita di Napoli"
28.05.2015
Gjykimi në mungesë në procesin civil
I fundit »      Para »