Fatjona Qurku, MSc
 

Fatjona Qurku, MSc      

Pedagoge
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti: Qeverisjes, Politikës dhe Komunikimit
Funksioni Administrativ: Alumni dhe Zyra e Karrierës

Angazhimi në mësimdhënie:
- Metodat e Analizës Politike (Fakulteti i Shkencave Sociale)
- Qeverisje e Krahasuar (Fakulteti i Shkencave Sociale)
- Analiza e Politikave Publike (Fakulteti i Shkencave Sociale)
- Sistemet Zgjedhore (Fakulteti i Shkencave Sociale)

Fushat e kërkimit:
- Shkenca Politike
- Sistemet politike në kuadrin e qeverisjes së krahasuar
- Partitë politike dhe pjesëmarrja qytetare
- Ndikimi i sistemeve të partive në sistemin zgjedhor

Biografi e shkurtër
Fatjona Qurku është pedagoge e shkencave politike në Universitetin Marin Barleti. është diplomuar në Universitetin e Bukureshtit në Fakultetin e Shkencave Politike në vitin 2007 dhe në vitin 2009 ka marrë titullin Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Integrim Europian në Shkollën Nacionale të Studimeve Politike dhe Administrative në Bukuresht. Ka punuar gjatë periudhës kur ka qënë studente si asistente menaxhere në dy kompani në Bukuresht dhe paralelisht ka bërë praktikën në Fakultetin e Shkencave Politike në Bukuresht si bashkëpunëtore kërkimesh për mbledhjen e të dhënave për nivelin e mirëqënies së popullsisë në periudhën e diktaturës.

Kontribute të tjera
"Endrra europiane për një paqe të përjetshme" – gazeta Metropol, Viti i VII, nr 2023, 5 prill 2010.