Prof.As. Dr Zamira Çavo
 

Prof.As. Dr Zamira Çavo       

Pedagoge
Fakulteti: Shkencave Sociale
Departamenti: Qeverisjes, Politikës dhe Komunikimit
Funksioni administrativ: Shefe e Departamentit të Qeverisjes, Politikës dhe Komunikimit dhe Drejtore e Sistemit me kohë të Pjesshme

Angazhimi në mësimdhënie:
- Histori e mendimit politik(klasik e modern) (Fakulteti i Shkencave Sociale)
- Histori e mendimit politik shqiptar (Fakulteti i Shkencave Sociale)
- Filozofi (Fakulteti i Shkencave Sociale)

Fushat e kërkimit:
- Zhvillimi dhe problemet e demokracisë në vendet e varfra.
- Lidhja mes variableve "ekonomi, demokraci, liri.

Biografi e shkurtër
Zamira Çavo (Sinoimeri) ka mbaruar Fakultetin e Shkencave Politiko-Juridike, në degën Filozofi, pranë UT, në vitin 1979. Në vitin 1995 ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në po këtë Universitet. Nga viti 2006 e në vazhdim është Pedagoge e Shkencave Politike, pranë Universitetit Marin Barleti. është autore e disa botimeve. Për një kohë të gjatë ka punuar në nivele të larta të Administratës Publike. Është editorialiste.

Publikime:
- 2009 KOMUNISTAN,( Studime )
- 2002 Vleresim i varferise ne Shqiperi( Bashkautore) "Poverty in Albania: A Qualitative Assessment ISBN 0821351095 (0-8213-5109-5)
- 1996 "Labirinthet e nje jete" –Liber me subjek social
- 1995 "Grate e te ngujuarve"- liber me subjek social
- 1992 "Vështirë të jesh femër"- libër me subjekt social
- 1987 Bashkëautore e tekstit të Njohurive politike për shkollat e mesme

Artikuj shkencorë:
- "Emigrimi i femijeve ne periudhen postdiktature", Rasti shqiptar" Doci vol 2,
Fëmijët e pashoqëruar dhe emigrimi. Konferenca ndërkombëtare Itali
"Minori Migranti non Accompagnati.Il caso Albania-Italia. Analisi del fenomeno e strategie di intervento"Romë dhjetor, 2001
Tregu i përbashkët Kosovë Shqipëri Maqedoni- Gjeopolitika, nr 3
Tipare psikosociale të figurës së Skënderbeut – Gjeopolitika 5
Të drejtat e Njeriut dhe mendimi i Kirit të Iranit- Perla nr 7

Bashkëautore në botime (projekte të Institucioneve ndërkombëtare)
- Roli i Shërbimit Social në Shqipëri (Banka Botërore)
- Vlerësimi i gjendjes sociale e ekonomike në vend dhe përcaktimi i nivelit të varfërisë (Banka Botërore)
- Zhvillimi i sistemit arsimor në Shqipëri (Banka Botërore)
- Pasojat e krizës kosovare në Shqipëri (Banka Botërore)
- Fëmijët e rrugës (UNICEF)
- Statusi i të burgosurit në Shqipëri (KE)
- Puna e papaguar e grave (UNFPA)
- Manual i parandalimit të dhunës në familje(UNDP)

Referime në konferenca:
- "Emigrimi i fëmijëve në periudhën postdiktaturë", Rasti shqiptar" Konferenca Ndërkombëtare Bullgari, 2000.
- Fëmijët e pashoqëruar dhe emigrimi. Konferenca ndërkombëtare Itali
- "Minori Migranti non Accompagnati.Il caso Albania-Italia. Analisi del fenomeno e strategie di intervento"Romë dhjetor, 2001
- Kriza ekonomike dhe roli i faktorit shqiptar- Konferenca Ndërkombëtare Durrës 2008
- Tiparet psikososociale të Skënderbeut- Konferenca ndërkombëtare "Skënderbu- historia dhe imazhi- Durrës 2009

Kontribute të tjera (jo akademike, / raporte, artikuj në shtypin e përditshëm, etj):
Rreth 130 artikuj e shkrime ne shtypin e ditës.